Bespaar belasting na uitkering van het levenslooptegoed!

Eind 2021 eindigt de levensloopregeling. Aanvankelijk zou het tegoed ná 31 december 2021 worden uitgekeerd, maar dat is met 2 maanden vervroegd. Hierdoor kan je mogelijk belasting besparen.
Jaren geleden is de levensloopregeling ingevoerd, dit was een mogelijkheid om te sparen voor onbetaald verlof. Sinds 1 januari 2012 was de levensloopregeling al niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor bestaande deelnemers geldt een overgangsregeling die dus dit jaar eindigt.
Deze overgangsregeling maakt verschil tussen deelnemers met een tegoed per 31 december 2011 van:

  • minder dan € 3.000
  • € 3.000 of meer

Voor deelnemers met een saldo minder dan € 3.000, is het tegoed begin 2013 al vrijgevallen. Voor deelnemers met een saldo van € 3.000 of meer, was er een keuzemogelijkheid tussen direct opnemen van het tegoed of het blijven doorsparen. Aanvankelijk zou men kunnen doorsparen tot 31 december 2021. Het nog niet opgenomen tegoed zou dan vrijvallen op 31 december 2021.

Het kabinet heeft echter aangegeven dat het laten vrijvallen van het tegoed op 31 december 2021 tot uitvoeringsproblemen leidt. Daarom heeft het kabinet besloten de einddatum van de levensloopregeling met twee maanden te vervroegen. Dit betekent dus dat het overgangsrecht t/m 31 oktober 2021 geldt en het spaarsaldo vrijvalt per 1 november 2021.

Het spaartegoed dat op 1 november 2021 nog op de levenslooprekening staat, wordt in één keer uitgekeerd en belast in box 1. De werkgever speelt geen rol meer bij het belasten van de aanspraak, de uitvoerder van de levensloopregeling heeft de inhoudingsplicht.

Voor de vaststelling van het vermogen, waarover in box 3 belasting wordt geheven, geldt 1 januari 2022 als peildatum. De vervroegde einddatum van de levensloopregeling geeft de ruimte om de uitkering (nuttig) te besteden, vóór ingang van de peildatum. Er geldt in box 3 een vrijstelling, die verschilt per belastingplichtige. Wellicht kom je door de uitkering van het levenslooptegoed niet boven deze vrijstelling uit en hoeft er niks te veranderen. Zorgt de uitkering van het spaartegoed er wél voor dat je boven de vrijstelling uitkomt, dan kan je de uitkering misschien beter besteden. Mogelijkheden hierbij zijn onder andere het aflossen van de eigenwoningschuld of het realiseren van een verbouwing.

Share This