Heeft een makelaar jou wel eens voorgesteld om een koopovereenkomst op te stellen zonder voorbehoud van financiering? Volgens Minister Ollongren is dit gedrag van makelaars ethisch niet toelaatbaar. De minister gaf in haar antwoord op Kamervragen over klachten over makelaars aan dat ontbindende voorwaarden financiering verplicht opgenomen moeten worden in de koopovereenkomst.

De ontbindende voorwaarde voorbehoud financiering hypotheek zorgt ervoor dat de koop niet doorgaat als het niet lukt om de hypotheek rond te krijgen voor een bepaalde datum. In de koopovereenkomst komt dan te staan wat het hypotheekbedrag is. Je kunt dan ook afspreken wat de maximale hypotheeklasten per maand mogen zijn, wat de maximale rente is en om wat voor soort hypotheek het gaat.

Allereest werd gevraagd of de minister het er mee eens is dat veel makelaars over de grens gaan van wat ethisch toelaatbaar is door een gebrek aan duidelijke regels en afspraken. Minister Ollongren geeft aan dat makelaars niet altijd integer handelen. ‘Een gebrek aan regels in de sector speelt hierin inderdaad een belangrijke rol.’ Samen met verschillende organisaties stelt de minister nu duidelijke regels op voor een eerlijk en transparant koopproces.

Over de concrete uitkomsten van deze regels kan de minister nog geen uitspraken doen. Wél geeft de minister aan dat ze onder andere inzet op het standaard opnemen van voorbehouden van financiering en bouwtechnische keuring in het koopcontract. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het direct schriftelijk bevestigen van biedingen, zodat onderhandelingen na het sluiten van de bieding voorkomen worden.

Volgens Ollongren kunnen duidelijke regels en transparantie de huidige wanpraktijken van makelaars voorkomen. Als de sector met deze regels nog niet in staat blijkt om het eigen toezicht beter te organiseren, zal de minister naar een centraal certificatie-, vergunning systeem stappen of overwegen om de bevoegdheden van makelaars in het koopproces in te perken.

Share This