Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 16 mei 2018

De informatie op de website https://hoogwerffinancieeladvies.nl (de “Service”) is alleen voor algemene informatiedoeleinden.

Hoogwerf Financieel Advies aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Service.

In geen geval zal Hoogwerf Financieel Advies aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of enige andere schade van welke aard dan ook, hetzij in een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst of de inhoud van de Service. Hoogwerf Financieel Advies behoudt zich het recht voor toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Hoogwerf Financieel Advies garandeert niet dat de website is vrij van virussen of andere schadelijke componenten. Hoogwerf Financieel Advies zal wel alles in het werk stellen om de service zo veilig mogelijk aan u aan te bieden.

EXTERNE LINKS DISCLAIMER

De https://hoogwerffinancieeladvies.nl website kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enige manier zijn gelieerd aan Hoogwerf Financieel Advies. Houd er rekening mee dat Hoogwerf Financieel Advies de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van enige informatie op deze externe websites niet garandeert.