Explain

 1. Home
 2. Explain

WAT IS EEN EXPLAIN?

Het aangaan van een hypothecair krediet (ofwel; hypotheek) is voor consumenten een belangrijke beslissing. Het gaat vaak over grote bedragen, waarbij je weloverwogen keuzes moet maken. Ook moet je je aan bepaalde regelgeving of normen houden, die opgesteld zijn vanuit de geldverstrekkers. Op basis van die regelgeving kan het lijken alsof je in eerste instantie niet het gewenste bedrag kan lenen. Voor die situaties is de zogenaamde ‘explain’ in het leven geroepen, die de mogelijkheid geeft om in sommige specifieke gevallen af te wijken van de norm.

De kosten en aflossing van een hypothecaire lening hebben voor langere tijd grote invloed op je besteedbaar inkomen. Bij het bepalen van de leencapaciteit houden geldverstrekkers zich aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) en de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (TRHK). Daarin staat omschreven hoeveel iemand mag lenen met een bepaald inkomen.

Als men zich aan de CHF-norm houdt, dan spreek je van ‘comply’. Op dat moment voldoe je als klant dus aan alle normen die gesteld zijn vanuit de geldverstrekker. De CHF-norm wordt gebruikt om de maximaal verantwoorde hypotheek te berekenen. CHF staat voor het Contactorgaan Hypothecair Financiers. Het CHF heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Banken de Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld.

Bij het verstrekken van een hypotheek mag de geldverstrekker volgens de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) en de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (TRHK) in individuele gevallen afwijken van de vastgestelde hypotheeknormen, op voorwaarde dat die keuze goed wordt onderbouwd. We noemen dit een ‘explain’. In dat geval moet er dus worden afgeweken van de norm. De Engelse termen komen van ‘comply’ (pas toe) en ‘explain’ (leg uit).

De explainbepaling in de regelgeving is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) open geformuleerd. De toezichthouder laat zo ruimte aan banken om in uiteenlopende situaties maatwerk te bieden. Het nadeel is dat niet elke bank de explainmogelijkheid benut of verschillende criteria hanteert.

Zelfs als er sprake is van ‘comply’ zijn er vele mogelijkheden om de leencapaciteit te optimaliseren.

WELKE EXPLAINS ZIJN ER?

Er bestaan explains op de onderdelen marktwaarde, inkomen en aflossingsvrij.

 • Explain marktwaarde bij lage LTI (Loan To Income)
 • Explain marktwaarde bij restschuld (zonder NHG)
 • Explain marktwaarde bij oversluiten
 • Explain marktwaarde bij krediet van gemeente
 • Explain marktwaarde bij noodzakelijke woningverbetering
 • Explain marktwaarde bij restschuld NHG
 • Explain marktwaarde bij energiebesparende voorzieningen
 • Explain op maximum aflossingsvrije en/of onzekere deel bij lage LTI (Loan To Income)
 • Explain op maximum aflossingsvrije deel of onzekere aflosvorm bij bestaande hypotheek
 • Explain op maximum aflossingsvrije en/of onzekere deel bestaande hypotheek bij hersteladvies
 • Explain inkomen overig
 • Explain inkomen Oversluiten
 • Explain dubbele woonlasten
 • Explain inkomen senioren – overig
 • Explain inkomen senioren – Goedkoper Wonen
 • Explain inkomen pré-senioren – Goedkoper Wonen
 • Explain inkomen overig: Overwaarde Hypotheek
 • Explain starterslening SVn
 • Explain inkomen Energiebesparende voorzieningen
 • Explain inkomen bij aankoop energiezuinige woning
 • Explain inkomen NulopdeMeter-woning
 • Explain inkomen woning met een energie-index of een energieprestatiecoefficient