Goede doelen

“Het is altijd het juiste moment om iets goeds te doen.”

Martin Luther King

Vrienden van de Voedselbank Barendrecht

Armoede kan iedereen overkomen: als het even tegen zit in het leven, zoals door gedwongen verkoop van een woning waardoor er ineens een enorme schuld is of door ziekte. Maar ook ondernemers kunnen te maken krijgen met tegenvallende resultaten en zelfs een faillissement.
Om deze gezinnen van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de Voedselbank samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren.

Wij, Barbara Stoopman en Arie Hoogwerf, huurders in het Ondernemershuys Barendrecht, hebben het plan opgevat om ons, ondernemers, meer in te zetten voor de Stichting Voedselbank Barendrecht. Ons doel is om structureel inkomsten te verwerven voor de Stichting Voedselbank Barendrecht.

Op woensdag 4 oktober 2017 organiseerden wij een lunch waarbij een mooi geldbedrag is opgehaald voor de Stichting Voedselbank Barendrecht. Tijdens deze lunch is de Vrienden van de Voedselbank Barendrecht voor het eerst naar buiten getreden. Het aantal vrienden groeit gestaag.

Stichting Afrikaanse Albino’s (SAA)

Hoogwerf Financieel Advies heeft zich verbonden aan de Stichting Afrikaanse Albino’s (SAA).

Wat doet SAA?
Door nog onbekende redenen komt albinisme vele malen vaker voor in Afrika dan in bijvoorbeeld Europa. In Afrika zijn er weinig tot geen UV-beschermende middelen te koop, waardoor albino’s hun kwetsbare huid niet kunnen beschermen tegen de UV-straling uit het zonlicht. SAA helpt ruim 4000 albino’s in 11 Afrikaanse landen door zonnebrandcrème en andere UV-beschermende middelen op te sturen naar Afrika.

Hoe werkt SAA?
SAA werkt in haar projecten nauw samen met andere goede doelen organisaties om overlap in materiële steun te voorkomen en veel zicht op de gang van zaken per opvang te houden. De stichting probeert zo veel mogelijk zonder tussenkomst van officials of lokaal personeel te werken. Daarnaast helpt SAA vooral albino’s die nog bij hun familie wonen. Vele volwassenen met albinisme zitten niet in opvanghuizen. SAA meent dat albino’s, net als ieder ander, gewoon deel uit moeten kunnen maken van de maatschappij en legt daar dan ook de focus op.

Wat doen wij en wat kunt u doen?
Voor elke nieuwe klant doneert Hoogwerf Financieel Advies een fles zonnebrandcrème. Wilt u ook de levensverwachting van albino’s in Afrika helpen verhogen en een donatie doen in geld? Steun Stichting Afrikaanse Albino’s dan met een (eenmalige) donatie op rekeningnummer NL03INGB0004442081 t.n.v. Stichting Afrikaanse Albino’s onder vermelding van Hoogwerf Financieel Advies. Namens ons en de albino’s in Afrika: bedankt!

Stichting Amsterdam City Swim

Er zijn veel ziektes in de wereld die onderbelicht zijn en daardoor hard aandacht nodig hebben voor onderzoek. Hoe meer onderzoek, hoe groter je kans… Een uniek evenement is in staat aandacht voor onderbelichte ziektes te genereren en via crowdsponsoring donatiegeld op te halen.

Door jaarlijks een uniek, impactvol en sociaal zwemevenement in de Amsterdamse grachten te organiseren streeft de Stichting Amsterdam City Swim ernaar zoveel mogelijk gelden in te zamelen voor onderzoek naar onderbelichte ziektes. Zolang ALS nog niet “van de kaart” is, heeft de Amsterdam City Swim als doel geld inzamelen voor Stichting ALS Nederland en aandacht vragen voor de ziekte ALS.