Klachten Regeling

  1. Home
  2. Klachten Regeling

Klachten regeling Hoogwerf Financieel Advies

 

1.) Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
2.) Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
3.) Alle klachten worden door de directie behandeld.

4.) Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen
komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon: 0900-fklacht ofwel 0900-3552248

5.) U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden of u kunt de ondersteuning van de Ombudsman inroepen.

Doel van de klachtregeling

 

Hoogwerf Financieel Advies is een kantoor dat nieuwe klanten vrijwel uitsluitend via mond-op-mond reclame werft. Het moet dus zo zijn dat onze cliënten onze aanpak en werkwijze waarderen. Desondanks kan het voorkomen dat wij een fout maken. Als wij een fout maken, waardoor u bent benadeeld, dan willen wij deze fout graag rechtzetten. Met deze klachtenregeling proberen wij dat in goede banen te leiden.

Klachten beschouwen wij als leermomenten. Indien nodig passen wij onze werkwijzen aan. Het is daarom ook in ons belang dat u niet schroomt ons op onze fouten te wijzen.

De procedure

 

U mag uw klacht mondeling, schriftelijk of per e-mail indienen.

Uw klacht wordt binnen 5 werkdagen in behandeling genomen.U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht. Wij streven ernaar uw klacht daarna binnen 4 weken op te lossen. Mocht ons dat niet lukken, bijvoorbeeld omdat er ook andere partijen bij betrokken zijn, dan brengen wij u daarvan binnen 4 weken schriftelijk op de hoogte. Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is afgehandeld? In dat geval staat voor u de weg vrij naar het Kifid.

Wij hebben verklaard uitspraken van de Geschillencommissie als bindend te aanvaarden. Het plafondbedrag voor de bindendheid van uitspraken van de Geschillencommissie is voor het intermediair in geval van bindende uitspraak€ 100.000.

Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie zal hoger beroep openstaan bij de Commissie van Beroep wanneer het gaat om klachten of uitspraken bij een financieel belang van € 25.000 of meer.

Het Kifid verplicht u om uw klacht eerst bij ons in te dienen. Beide partijen kunnen instemmen met een bindend advies. U kunt zich daarna echter altijd nog tot de burgerlijke rechter wenden. Voor ons staat deze weg daarna niet meer open.

Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248

Hoogwerf Financieel Advies is bij Kifid aangesloten onder nummer 300.016893.