Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO)

DE VRIENDEN VAN VOEDSELBANK BARENDRECHT

Hoogwerf Financieel Advies richtte op 4 oktober 2017 “De Vrienden van Voedselbank Barendrecht” op. De penningmeester van de Stichting Voedselbank Barendrecht voorzag in dat jaar een begrotingstekort, maar dat werd gelukkig voorkomen. De Voedselbank heeft als grootste kostenpost de huur van het pand waarin ze is gehuisvest. Dit pand is eigendom van de Gemeente Barendrecht. Er gaat vanuit de gemeente geen gemeenschapsgeld naar de Stichting Voedselbank Barendrecht. Dat geeft best wat zorgen voor de begroting van de Stichting, die wat ons betreft wel een gemeentelijke taak op zich neemt. Het is dan ook zeker onze bedoeling om de gemeente in de zeer nabije toekomst te bewegen hier verandering in te brengen.

Wij, Arie Hoogwerf en Florian Pronk, proberen ondernemers te interesseren om voor minimaal € 50 per jaar vriend te worden. Dit met als doel om ruimte op de begroting te creëren en zo de stichting financieel gezond te houden. Met enige regelmaat organiseren wij voor dat bedrag leuke en inspirerende bijeenkomsten.

Ben je als ondernemer geïnteresseerd geraakt om ons te steunen? Word dan vriend via het aanmeldformulier op deze website.

STICHTING AFRIKAANSE ALBINO’S (SAA)

Hoogwerf Financieel Advies heeft zich verbonden aan de Stichting Afrikaanse Albino’s (SAA).

Wat doet SAA?
Door nog onbekende redenen komt albinisme vele malen vaker voor in Afrika dan in bijvoorbeeld Europa. In Afrika zijn er weinig tot geen UV-beschermende middelen te koop, waardoor albino’s hun kwetsbare huid niet kunnen beschermen tegen de UV-straling uit het zonlicht. SAA helpt ruim 4000 albino’s in 11 Afrikaanse landen door zonnebrandcrème en andere UV-beschermende middelen op te sturen naar Afrika.

Hoe werkt SAA?
SAA werkt in haar projecten nauw samen met andere goede doelen organisaties om overlap in materiële steun te voorkomen en veel zicht op de gang van zaken per opvang te houden. De stichting probeert zo veel mogelijk zonder tussenkomst van officials of lokaal personeel te werken. Daarnaast helpt SAA vooral albino’s die nog bij hun familie wonen. Vele volwassenen met albinisme zitten niet in opvanghuizen. SAA meent dat albino’s, net als ieder ander, gewoon deel uit moeten kunnen maken van de maatschappij en legt daar dan ook de focus op.

Wat doen wij en wat kunt u doen?
Voor elke nieuwe klant doneert Hoogwerf Financieel Advies een fles zonnebrandcrème. Wilt u ook de levensverwachting van albino’s in Afrika helpen verhogen en een donatie doen in geld? Steun Stichting Afrikaanse Albino’s dan met een (eenmalige) donatie op rekeningnummer NL03INGB0004442081 t.n.v. Stichting Afrikaanse Albino’s onder vermelding van Hoogwerf Financieel Advies. Namens ons en de albino’s in Afrika: bedankt!

STICHTING AMSTERDAM CITY SWIM

Er zijn veel ziektes in de wereld die onderbelicht zijn en daardoor hard aandacht nodig hebben voor onderzoek. Hoe meer onderzoek, hoe groter je kans… Een uniek evenement is in staat aandacht voor onderbelichte ziektes te genereren en via crowdsponsoring donatiegeld op te halen.

Door jaarlijks een uniek, impactvol en sociaal zwemevenement in de Amsterdamse grachten te organiseren streeft de Stichting Amsterdam City Swim ernaar zoveel mogelijk gelden in te zamelen voor onderzoek naar onderbelichte ziektes. Zolang ALS nog niet “van de kaart” is, heeft de Amsterdam City Swim als doel geld inzamelen voor Stichting ALS Nederland en aandacht vragen voor de ziekte ALS.